Shërbimet dhe Çmimet

Rigjistrimi i Biznesit

Të domosdoshme për fillimin e një biznesi të ri gjithmonë janë të nevojshme një plan biznesi realist dhe financa adekuate.
Shumica e pronarëve të rinj kur fillojnë biznesin me siguri do të fillojë me fonde solid të biznesit dhe shumë frymën sipërmarrëse. Ne ndihmojmë të kujdesemi për aspektet ligjore dhe financiare të drejtimit të një biznesi apo formacionesh të kompanisë
.
Me kombinimet gjatë kohës tonë të përvojës, ne mund të japim drejtim të gjerë dhe këshilla për fillimin e një biznesi për të siguruar që procesi të shkojë sa më mirë që të jetë e mundur dhe pa probleme për ju.

Cilado qoftë madhësia e biznesit që po mendoni të nisni, ne mund të ofrojmë këshilla vitale për:

• Format apo statuset e biznesit duhet të hapur,

–Biznesi individual(B.I)

–Ortakëri e përgjithsme(O.P)

–Shoqëria komandite(SH.K.M)

–Shoqëritë me përgjegjësi të kufizuara(SH.P.K)

–Shoqëritë aksionare(SH.A)

–Kompani e huaj

–Ndërmarrjet shoqërore

-Ndërmarrjet publike

–Kooperativat bujqësore

Ne ju këshillojmë që të mos rrezikoni të ballafaqoheni me ndonjë problem të papritur dhe të vini të na kerkoni të shqyrtojmë nga fillimi. Duke ardhur te ne dhe duke paraqitur propozimet e biznesit tuaj, do të thotë që ne mund t’i vlerësojmë ato në një mënyrë konstruktive dhe realiste.

Shërbime Kontabiliteti

Mbajtja e Librave te Kontabilitetit

Ne jemi këtu për t’ju lehtësuar juve dhe stafin tuaj nga problemet dhe ngarkesat e mbajtëjes se librave dhe kontabilitetit, duke përfshirë llogaritë tuaja vjetore.

Ne punojmë shumë ngushtë me klientët tanë në mënyrë që të fitojmë një kuptim të plotë për biznesin tënd dhe mënyrën se si e kryeni atë. Ne kemi kapacitetin dhe fleksibilitetin për të përmbushur nevojat tuaja në mënyrë që të ofrojmë shërbimin më të përshtatshëm që mundemi të bëjmë për ju.

Një nga aspektet më të rëndësishme të këtij shërbimi është përgatitja e librave të shitjes dhe blerjes dhe llogarive të kontabilitetit. Ne i shohim ato si jetike dhe integrale në vazhdimësinë dhe suksesin e biznesit tuaj. Përsëri, ne diskutojmë kërkesat tuaja me ju që t’ju ofrojmë informacione të përshtatura dhe këshilla konstruktive në baza të rregullta.

Administrimi i Pagave

Pagesa e stafit tuaj me saktësi dhe rregullisht në përputhje me legjislacionin më të fundit të pagave mund të jetë një detyrë e lodhshme dhe që merr kohë. Por është jashtëzakonisht e rëndësishme për të marrë këtë detyrë përndryshe ju mund të ndëshkoheni apo të merrni gjoba nga Administrata Tatimore e Kosovës. Ne do të përdorim ekspertizën dhe njohurinë tonë për t’u marrë me çdo aspekt të listës së pagave për ju – nga vendosja e sistemeve që i përshtaten biznesit tuaj, kështu që të shpenzoni më shumë kohë në zhvillimin dhe rritjen e biznesit tuaj.

Shërbimet tona të pagave përfshijnë:

-Këshilla për krijimin e një sistemi pagash të përshtatshme për biznesin tuaj.

-Përgatitja e formualirt mbi detajet e pagave të punëtorëve(Payslip).

-Plotësimi i kthimit të fundvitit.

-Raportet mujore të pagave.

-Deklarimi i pagave.

-Përpunimi dhe rigjistrimi automatik.

€50/muaji

Prej

€290/muaji

Deri në

Planifikimi i tatimit në Korporata

Menyra e pagesës së tatimit në Korporatë është një pjesë që merr një kohë madhe në aktivitetin tuaj tregtar. Është e detyrushme deklarimi i rritjeve në shitje dhe blerje, politikat dhe ligjet që janë të vendosura nga autoritetet tatimore dhe dënimet janë të ashpra për mospërputhje të të dhënave, që do të thotë se duhet për të qenë të kujdesëshem në përpunimin e të dhënave dhe merr shumë.

Ne mund t’ju ndihmojmë juve dhe biznesin tuaj duke plotësuar dhe dorëzuar deklaratat e tatimeve të biznesit, si dhe përgatitjen dhe dorëzimin e kthimeve tatimore të pagave të fundvitit. Duke përdorur për tatimin dhe planifikimin e korporatave, do të thotë që ne mund të veprojmë si ndërmjetës për çdo mosmarrëveshje me autoritetet tatimore.

Si pjesë e këtij shërbimi, ne mund t’ju ndihmojmë në përcaktimin e strukturës më efektive të taksave për biznesin tuaj duke përfituar plotësisht nga mundësitë tatimore dhe lehtësimet. Është detyra jonë të sigurohemi që të arrini trajtimin më të mirë të tatimit mbi kapitalin ose të ardhurat, si dhe zvogëloni tatimin tuaj mbi shitjet dhe maksimizimin e lehtësimit të blerjeve. Ka gjithashtu shumë mundësi tatimore specifike për industritë e caktuara dhe ekspertizën tonë për t’ju ndihmuar të merreni me to.

Planifikimi i Tatimit Personal

Me rritjen e kompleksitetit të regjimit tatimor dhe përqëndrimin më të madh të përgjegjësive individuale të taksapaguesve, kushdo që i nënshtrohet taksimit ka nevojë për këshilla dhe përkrahje profesionale nëse ata duhet të zgjedhin pozicionin e tyre tatimor dhe të sigurojnë se i plotësojnë të gjitha kërkesat e pajtueshmërisë.

Ne mund t’ju ofrojmë këshilla taksash gjatë gjithë vitit:

• Tatimi mbi të ardhurat

• Tatimi mbi fitimin nga kapitalet

• Tatimi mbi trashëgiminë

• Besimet dhe pasuritë

• Çështje tatimore jo dominuese

Çdo monedh të tatimi mbi të ardhurat që ju kurseni do të thotë më shumë të ardhura në dispozicionin tuaj dhe çdo deponim i planifikuar mirë i mjeteve do të thotë humbje minimale e fitimeve kapitale dhe çdo kursim i trashëgimisë do të thotë më shumë përfitime për përfituesit tuaj.

Sigurohuni që të përfitoni plotësisht nga mundësitë e kursimit të taksave të hapura për ju.

Na telefononi SOT për një rishikim personal të planifikimit të taksave.

Tatimi mbi Vleren e Shtuar (TVSH)

Tatimi mbi vlerën e shtuar nuk është një subjekt i lehtë për të folur përreth. Qëllimi ynë është të bëjmë sa më të thjeshtë të jetë e mundur për ju për të trajtuar dhe kuptuar. Ajo shihet si një nga zonat tatimore më komplekse që u imponohen bizneseve. Qëndrimet e TVSH-së vazhdimisht po lëvizin, si rrjedhoj gjithnjë e ndryshim të detajeve në rregullore. ATK vazhdimisht kërkon gjithnjë e më shumë nga bizneset të cilat i’u shtojnë më shumë stres në krye të asaj që tashmë keni për të menaxhuar. Është ekspertiza jonë dhe sytë e trajnuar me profesionalizëm që ju ndihmojnë të siguroheni që të mos humbisni asgjë dhe të mos bien ndesh me rregulloret. Ne sigurohemi që mos t’i paguani qeveris më shumë sesa t’ju duhet.

Shërbimi ynë efikas dhe me kosto efektive për TVSH përfshin:

• Ndihma me regjistrimin e TVSH-së

• Këshilla për planifikimin dhe administrimin e TVSH-së

• Kontrolli dhe barazimi i TVSH-së

• Ndihmë për kompletimin e kthimit të TVSH-së

• Proceset e vendosura për të shmangur çështjet e ardhshme me ATK-në

• Duke ju përfaqësuar në tribunalet e TVSH-së.

Rimbursime tatimore

Ne jemi këtu për t’ju lehtësuar juve dhe stafin tuaj nga problemet dhe ngarkesat e mbajtëjes se librave dhe kontabilitetit, duke përfshirë llogaritë tuaja vjetore.

Ne punojmë shumë ngushtë me klientët tanë në mënyrë që të fitojmë një kuptim të plotë për biznesin tënd dhe mënyrën se si e kryeni atë. Ne kemi kapacitetin dhe fleksibilitetin për të përmbushur nevojat tuaja në mënyrë që të ofrojmë shërbimin më të përshtatshëm që mundemi të bëjmë për ju.

Një nga aspektet më të rëndësishme të këtij shërbimi është përgatitja e librave të shitjes dhe blerjes dhe llogarive të kontabilitetit. Ne i shohim ato si jetike dhe integrale në vazhdimësinë dhe suksesin e biznesit tuaj. Përsëri, ne diskutojmë kërkesat tuaja me ju që t’ju ofrojmë informacione të përshtatura dhe këshilla konstruktive në baza të rregullta. Poashtu bëjmë pregaditjen e dokumentacionit për kërkesë të rimbursimit të tatimit në fund të vitit fiskal.

Strategjitë Pensionale

Gjithkush shpreson të ruajë të njëjtin standard jetese në pension, siç aktualisht gëzojnë gjatë punës, por për të arritur këtë kërkon planifikim të konsiderueshëm përpara.

Këtu janë disa pyetje të rëndësishme që duhet të pyesni veten:

1) Strategjitë e daljes në pension

Nëse jeni në biznes, gjëja e parë që duhet marrë parasysh është strategjia juaj e daljes. A do të tërhiqeni nga biznesi, duke e lënë atë për gjeneratën e ardhshme, apo do të shpresoni ta shitni biznesin? Nëse keni ndërmend ta dorëzoni biznesin, a keni një plan të suksesshëm të suksesit? Nëse keni ndërmend të shisni, si do ta vlerësoni biznesin, do të gjeni një blerës të përshtatshëm etj? A jeni në dijeni për të gjitha implikimet tatimore të kohës së shitjeve?

2) Sigurimi pensional

A keni një pension të përshtatshëm në vend? A keni llojin e duhur të pensionit? A jeni i vetëdijshëm për të gjitha mundësitë e pensioneve të hapura për pronarët e bizneseve dhe drejtorët? A po përdorni plotësisht të gjitha ndihmat tuaja?

3) Kursimet dhe investimet

A keni balancën e duhur midis kursimeve dhe investimeve, dhe a është ndarë portofoli në mënyrë adekuate midis ekspozimeve?

4) Sigurimi i jetës dhe kujdesi afatgjatë

A keni sigurim adekuat të jetës dhe a keni siguruar masa për kujdes afatgjatë dhe sigurim mjekësor për ju dhe familjen tuaj në vitet e mëvonshme? Ne mund t’ju ndihmojmë t’i përgjigjeni të gjitha këtyre pyetjeve dhe të rekomandoni zgjidhje të përshtatura për nevojat tuaja të veçanta.

Mbyllja vitit fiskal

Ne jemi këtu për t’ju lehtësuar juve dhe stafin tuaj nga problemet dhe ngarkesat e mbajtëjes se librave dhe kontabilitetit, duke përfshirë llogaritë tuaja vjetore.
Ne punojmë shumë ngushtë me klientët tanë në mënyrë që të fitojmë një kuptim të plotë për biznesin tënd dhe mënyrën se si e kryeni atë. Ne kemi kapacitetin dhe fleksibilitetin për të përmbushur nevojat tuaja në mënyrë që të ofrojmë shërbimin më të përshtatshëm që mundemi të bëjmë për ju.
Një nga aspektet më të rëndësishme të këtij shërbimi është përgatitja e librave të shitjes dhe blerjes dhe llogarive të kontabilitetit. Ne i shohim ato si jetike dhe integrale në vazhdimësinë dhe suksesin e biznesit tuaj. Përsëri, ne diskutojmë kërkesat tuaja me ju që t’ju ofrojmë informacione të përshtatura dhe këshilla konstruktive në baza të rregullta.

Në këtë shërbim përfshihen pergaditja e Pasqyrave Financiare:

-Bilancit të Suksesit

-Bilancit të Gjendjes

-Rrjedhen e paras së gatshëme

-Ndryshimet ne kapital

-Shpalosjet.